خدمات پس از فروش :

اين شرکت شامل تامين قطعات يدکي و مصرفي تجهيزات و تعمير تجهيزات پس از دوره گارانتي مي باشند دوره خدمات پس از فروش از 5 سال تا 10 سال متغيير خواهد بود.

پشتيباني

مرکز دانلود
گارانتي
خدمات پس از فروش
بازخورد