فرم تقاضای نمایندگی رسمی/انحصاری

اطلاعات اولیه شرکت
نام مؤسسه / شرکت
استان
شهرستان
کد پستی
صندوق پستی
آدرس وب سایت
پست الکترونیکی
تلفن ثابت
پیش شماره
تلفن همراه
آدرس
مشخصات نماینده مؤسسه/مدیر عامل شرکت
نام و نام خانوادگی
نام پدر
محل صدور
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
کد ملی
تلفن منزل
آدرس محل کار
آدرس منزل
محل فعالیت
نوع محل فعالیت
سایر
متراژ
نوع مالکیت
سایر
امکانات محل
سابقه فعالیت و رزومه
مشخصات شرکت / مؤسسه
نوع شرکت/مؤسسه
شهر محل ثبت
شماره ثبت
نوع و شرح فعالیت
فعالیت های شرکت به ترتیب اولویت
فعالیت های جانبی
نمایندگی محصولات یا شرکت دیگر
میزان تخصص فنی در زمینه مرتبط
کلاس و دوره آموزشی گذرانده شده
بانک های طرف حساب
نام بانک
شماره حساب
نوع حساب
بنام
شعبه
زمینه درخواستی فعالیت با شرکت
تجهیزات مداربسته آنالوگ
تجهیزات مداربسته دیجیتالی
محصولات HDSI
سیستم اعلام سرقت
سیستم اعلام حریق
سیستم اعلام نشت گاز
اجرای پروژه
تضامین قابل ارائه از سوی درخواست کننده
سفته
سند
ضمانت نامه بانکی
سایز سر درب فروشگاه به همراه عکس
سایز
انتخاب عکس
تصویر امنیتی
نصویر امنیتی
متن تصویر