تاریخچه دوربین مداربسته

دوربین های مدار بسته برای اولین بار در سال 1940 در ارتش آمریکا استفاده شدند.

در سال 1960 کشور انگلستان از این دوربین ها در مکان های عمومی استفاده کرد و پس از آن استفاده از دوربین های مدار بسته در منزل, فروشگاه, کارخانه ها, اداره جات و ... رایج گردید.تلویزیون مدار بسته یک تکنولوژی نظارتی است. به طور خاص در این سیستم, تعدادی دوربین ویدیویی در یک مدار بسته قرار میگیرند که تصاویردریافتی در آنها به یک تلویزیون یا مانیتور مرکزی فرستاده و یا در یک سیستم دیگر ذخیره میشود. عبارت تلویزیون مدار بسته به این جهت استفاده میشود تا بتواند بین تلویزیون های عمومی و تلویزیون های بکار رفته در شبکه های نظارتی خصوصی تفاوت قائل شود.

یک سیستم مدار بسته متشکل است از دوربین ها و دستگاه ضبط کننده تصاویر.

 

کاربرد های دوربین مدار بسته:

کاربرد دوربین های مدار بسته را به سه گروه عمده زیر میتوان تقسیم کرد:

حفاظت و ایمنی

کنترل و نظارت

آموزش و تحقیقات

 

کاربرد دوربین مدار بسته:

کنترل پروسه تولید

نظارت بر اماکن با شرایط جوی نا مناسب برای حضور انسان ها مثل کوره ها و محلهای انفجاری

مشاهده انبارها

درب های ورود و خروج و محل های دیده بانی

معادن

حمل و نقل صنعتی

نظارت ترافیک شهری

بانک ها

فضاهای اداری و فروشگاهی

نظارت بر رفتار مراجعین به فروشگاه ها و نمایشگاه ها

انتقال تصاویر کنفرانس ها, جلسات و نمایش تصاویر

سخنران در سالنهای بزرگ

راهنمای مراجعین

 

اهمیت دوربین:

دوربین نقطه شروع یک سیستم مدار بسته است. بر عکس بخشهای دیگر اگر این نقطه ضعیف باشد کیفیت کل سیستم ضعیف میگردد. برای همین دوربین یک نقطه بحرانی در کل سیستم است.

بدون فایل