کد محصول : 679

ابعاد ماژول            16cm ارتفاع و 32cm عرض

تراکم پیکسل        10,000 پیکسل در متر مربع

شدت نور             3500 شمع در متر مربع

راه اندازی             Scan 1/4

هاب ارتباطی        HUB12