کد محصول : 219

ولتاژ ورودی                          12VDC

ارتفاع نصب                             280 سانتی متر

دارای بیزر داخلی

دارای شاسی تست


کد محصول : 220

ولتاژ باطری                                 9VDC

فرکانس رادیویی                     315 MHZ

فضای تحت پوشش                     20m2

دمای فعالیت                      50+  ~ 10-


کد محصول : 221

خروجی مشکی                            NO

خروجی سفید                              COM

خروجی قرمز                                 NC