کد محصول : 194

دارای 2 منوی فارسی و انگلیسی

قابلیت نصب در کنار انواع GSM

دارای نمایشگر LCD

سیستم شماره گیری تن و پالس

قابلی روشن و خاموش کردن 5 وسیله برقی دیگر

دارا بودن مدار استراق سمع از طریق خط تلفن

قابلیت متوقف کردن شماره گیری یا خاموش و روشن کردن تلفن کننده از طریق خط تلفن


کد محصول : 195

قابلیت نصب در کنار انواع GSM

دارای نمایشگر LCD

سیستم شماره گیری تن و پالس

قابلیت روشن و خاموش کردن 5 وسیله برقی دیگر

دارا بودن مدار استراق سمع از طریق خط تلفن

قابلیت متوقف کردن شماره گیری یا خاموش و روشن کردن تلفن کننده از طریق خط تلفن


کد محصول : 196

دارای نمایشگر 7segment و بلندگو

سیستم شماره گیری تن و پالس

قابلیت روشن و خاموش کردن دزدگیر و باز کردن درب مورد نظر و خاموش و روشن کردن یک وسیله برقی دیگر

دارا بودن دو سیستم شماره گیری تن با سرعت های مختلف برای مراکز تلفن متفاوت

دارا بودن مدار استراق سمع از طریق خط تلفن

قابلیت متوقف کردن شماره گیری یا خاموش و روشن کردن تلفن کننده از طریق خط تلفن


کد محصول : 197

دارای نمایشگر 7segment و بلندگو

سیستم شماره گیری تن و پالس

قابلیت روشن و خاموش کردن دزدگیر و باز کردن درب مورد نظر و خاموش و روشن کردن یک وسیله برقی دیگر

دارا بودن دو سیستم شماره گیری تن با سرعت های مختلف برای مراکز تلفن متفاوت

دارا بودن مدار استراق سمع از طریق خط تلفن

قابلیت متوقف کردن شماره گیری یا خاموش و روشن کردن تلفن کننده از طریق خط تلفن


کد محصول : 198

دارای نمایشگر 7segment و بلندگو

سیستم شماره گیری تن و پالس

دارای 12 حافظه 16 رقمی غیر فرار

ضبط و پخش پیام

دارای حالت سطحی و لحظه ای

تست حافظه و شماره گیری

دارای کد مهندسی

 


کد محصول : 200

دارای نمایشگر 7segment و بلندگو

دارای 8 حافظه 16 رقمی غیر فرار

سیستم شماره گیری تن و پالس

دارای حالت سطحی و لحظه ای

تست حافظه و شماره گیری

حافظه دائم کاملاً ایزوله

دارای کد مهندسی

پخش آژیر

 


کد محصول : 201

ضبط و پخش پیام

دارای 12 حافظه 16 رقمی غیر فرار

سیستم شماره گیری تن و پالس

دارای حالت سطحی و لحظه ای

دارای نمایشگر LCD

دارای ورودی های تحریک مثبت و منفی

تست حافظه و شماره گیری

 


کد محصول : 202

پخش آژیر

دارای 2 حافظه 16 رقمی غیر فرار

سیستم شماره گیری پالس