کد محصول : 466
مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ Double Scan سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی با 00004/0 لوکس
امكان منطقه بندي براي كنترل نور در تصوير WDR
قابلیتIntelligent Video
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR)
قابليت تقويت نور در شب تا 256 برابر
قابلیت تنظیم دوربین از اتاق کنترل توسط کابل کواکسیال
مجهز به DNR, SENSUP, ICR, D.ZOOM, WDR Motion,  

کد محصول : 473

 مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0.01 لوکس
حساس به حركت با امكان منطقه بندي Motion Detector
امكان مخفي كردن قسمتهائی ازتصوير براي اپراتور
ضریب سیگنال به نویز 50dB
مجهز به, MIRROR  Motion, Privacy zone , D-WDR ,


کد محصول : 474

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 550 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0.8 لوکس
دید درشب اتوماتیک الکترونیکی
 قابلیت تنظیم دستی WB , BLC , AGC , ELC ,D&N
ضریب سیگنال به نویز48db
قابل اتصال به لنز های دیافراگم اتوماتیک DC,VIDEO
تغذیه 12 ولت 


کد محصول : 475

 مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ Double Scan سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی با 0.00004 لوکس
امكان منطقه بندي تصوير براي كنترل نور در تصوير(WDR-160X)
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 8/2 الی 12 میلیمتری IR
قابلیتIntelligent Video 
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
قابليت تقويت نور در شب تا 256 برابر
قابلیت تنظیم دوربین از اتاق کنترل توسط کابل کواکسیال
مجهز به DNR, SENSUP, ICR, DIGITAL ZOOM, WDR


کد محصول : 476

مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی با 0.00004 لوکس
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 8/2 الی 12 میلیمتری IR
قابلیتIntelligent Video 
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
قابليت تقويت نور در شب تا 256 برابر
قابلیت تنظیم دوربین از اتاق کنترل توسط کابل کواکسیال
مجهز بهDNR, SENSUP, ICR, DIGITAL ZOOM, Motion 


کد محصول : 477

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0.01 لوکس
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 4 الی 9 میلیمتری
حساس به حركت با امكان منطقه بندي Motion Detector
امكان مخفي كردن قسمتهائی ازتصوير براي اپراتور
ضریب سیگنال به نویز 50dB
مجهز به MIRROR, Motion, Privacy zone, D-WDR, ODS


کد محصول : 478

 مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 01/0 لوکس
مجهز به لنز ثابت 8/2 میلیمتری
حساس به حركت با امكان منطقه بندي Motion Detector
امكان مخفي كردن قسمتهائی ازتصوير براي اپراتور
ضریب سیگنال به نویز 50dB
مجهز به MIRROR, Motion, Privacy zone, D-WDR, OSD


کد محصول : 479

 مجهز به پردازشگر DIS
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON)
مجهز به لنز ثابت 8/2 و یا 6/3 میلیمتری
مجهز به پردازشگر پیشرفته (VPS)  
مجهز به پرژکتور IRبا برد 20 متر
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
قابلیت چرخش در 3 محور (3 AXIS)
مجهز به VPS,  IR CUT FILTER 


کد محصول : 480

مجهز به پردازشگر DIS
وضوح تصویر 500 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 1/0 لوکس
مجهز به لنز ثابت 8/2 و یا 6/3 میلیمتری
مجهز به پردازشگر پیشرفته (VPS)  
مجهز به Back Light Controll
ضریب سیگنال به نویز 52dB
مجهز به  VIRTUAL PROGRESSIVE SCAN


کد محصول : 482

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 480 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON) 
مجهز به لنززوم موتورایز 10 برابر
مجهز به پرژکنور IR با برد 100 متر
مجهز به IR CUT FILTER
دارای محفظه ضد رطوبت و گرد و غبار
 کنترل دوربین  بطریقه آنالوگ
تغذیه 12 ولت


کد محصول : 483

مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON) 
مجهز به لنز اتو ایریز 8/2 الی 12 میلیمتری
مجهز به پرژکنور IR با برد 50 متر
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
حساس به حرکت با امکان منطقه بندی
امکان مخفی کردن قسمتی از تصویر برای اپراتور
کنترل زوم و فوکس لنز از طرق آهنربای داخلی
دارای محفظه ضد رطوبت و گرد و غبار (IP-66)


کد محصول : 484

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 550 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON) 
مجهز به لنز اتو ایریز 4 الی 9 میلیمتری
مجهز به پرژکنور IR با برد 50 متر
قابلیت تنظیم دوربین از طریق منو
حساس به حرکت با امکان منطقه بندی
امکان مخفی کردن قسمتی از تصویر برای اپراتور
امکان تنظیم رنگ از طریق کنترل RGB
دارای محفظه ضد رطوبت و گرد و غبار
مجهز به Motion, Privacy Zone, IR, Vari-focal, IR LED


کد محصول : 485

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 700 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON) 
دیجیتال واید داینامیک رنج (D-WDR)
مجهز به لنز 6/3 یا 6 میلیمتری
مجهز به پرژکنور IR با برد 25 متر
دارای محفظه ضد رطوبت و گرد و غبار و پایه


کد محصول : 486

مجهز به پردازشگر DIS
وضوح تصویر 500 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON)
مجهز به لنز ثابت 8/2 و یا 6/3 میلیمتری
مجهز به پردازشگر پیشرفته (VPS)  
مجهز به پرژکتور IRبا برد 20 متر
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
مجهز به محفظه ضدآب و گردوغبار
مجهز به IR LED, VPS, IR CUT FILTER


کد محصول : 487

 مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 420 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON) 
مجهز به لنز 6/3 میلیمتری
مجهز به پرژکنور IR با برد 25 متر
دارای محفظه ضد رطوبت و گرد و غبار و پایه
تغذیه 12 ولت


کد محصول : 488

 مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ Double Scan سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی با 0.00004 لوکس
امكان منطقه بندي تصوير براي كنترل نور در تصوير
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 8/2 الی 12 میلیمتری IR
قابلیتIntelligent Video 
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
مجهز به محفظه ضدآب و گردوغبار(IP-66) 
قابلیت تنظیم دوربین از اتاق کنترل توسط کابل کواکسیال
مجهز به DNR,SENSUP,ICR,DIGITAL ZOOM,WDR  Motion Detector


کد محصول : 489

 مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی با 0 لوکس (IR ON)
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 8/2 الی 12 میلیمتری IR
قابلیتIntelligent Video 
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
مجهز به محفظه ضدآب و گردوغبار(IP-66) 
مجهز به پرژکتور IR  بابرد 40 متر
DNR, SENSUP, ICR,D- ZOOM, Motion,  IR LED


کد محصول : 490

 مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON)
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 4 الی 9 میلیمتری
حساس به حركت با امكان منطقه بندي
امكان مخفي كردن قسمتهائی ازتصوير براي اپراتور
مجهز به محفظه ضدآب و گردوغبار (IP-66)
مجهز به پرژکتور IR با برد 40 متر
مجهز به MIRROR,  Motion, Privacy zone, D-WDR


کد محصول : 491

 مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 550 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON)
مجهز به لنز اتوایریز واری فوکال 4 الی 9 میلیمتری
مجهز به محفظه ضدآب و گردوغبار (IP-66)
مجهز به پرژکتور IR با برد 40 متر
قابلیت چرخش در 3 محور 3 AXIS
مجهز به VARI- FOCAL LENS , IR LED , 3 AXIS


کد محصول : 492

مجهز به پردازشگر DIS
وضوح تصویر 500 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0 لوکس (IR ON)
مجهز به لنز ثابت 8/2 و یا 6/3 میلیمتری
مجهز به پردازشگر پیشرفته (VPS)  
مجهز به پرژکتورIR   با برد 20 متر
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR) 
محفظه ضدآب و ضدضربه با امکان چرخش در 3 محور
مجهزبه   IR LED, VPS, IR CUT FILTER


کد محصول : 493

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 550 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه  0لوکس (IR ON)
مجهز به لنز ثابت 6/3 ویا 8/2 میلیمتری
مجهز به پرژکتور IR با برد 25 متر
منبع تغذیه 12 ولت


کد محصول : 494

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
وضوح تصویربالا 540 خط افقی
لنز زوم 35 برابر با فاصله کانونی 5/3 الی 125 میلیمتری
حساسیت به حداقل نور در صحنه 01/0 لوکس
مجهز به پایه و محفظه ضدآب به همراه فن و هیتر
حداکثر زاویه چرخش 360 درجه ENDLESS
حداکثر سرعت چرخش 300درجه درثانیه
قابلیت تنظیم ELC, Camera ID, WB, BLC, AGC
مجهز به 256 حافظه قابل برنامه ریزی
ضریب سیگنال به نویز 50db
تغذیه 12 ولت


کد محصول : 495

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
وضوح تصویربالا 480 خط افقی
لنز زوم 22 برابر با فاصله کانونی 9/3 الی 8/85 میلیمتری
مجهز به پایه و محفظه ضدآب به همراه فن و هیتر
حساسیت به حداقل نور در صحنه 01/0 لوکس
حداکثر زاویه چرخش 360 درجه ENDLESS
حداکثر سرعت چرخش 300درجه درثانیه
قابلیت تنظیم ELC, Camera ID, WB, BLC, AGC
مجهز به 256 حافظه قابل برنامه ریزی
ضریب سیگنال به نویز 50db
تغذیه 12 ولت


کد محصول : 496

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
وضوح تصویربالا 420 خط افقی
لنز ثابت 3.6 میلیمتری
 قابل نصب در محیطهای ایندور
حساسیت به حداقل نور در صحنه 5/0 لوکس
حداکثر زاویه چرخش 6 درجه 
حداکثر سرعت چرخش 6 درجه درثانیه
قابلیت تنظیم ELC, Camera ID, WB, BLC, AGC
مجهز به 256 حافظه قابل برنامه ریزی
ضریب سیگنال به نویز 50db
تغذیه 12 ولت


کد محصول : 497

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال DSP
1/3 CCDاینچ SUPER HDD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 5/0 لوکس باF1/2
مجهز به تکنولوژی دیجیتال WDR
مجهز به لنز 6/3 میلیمتری پین هول (SMC-7225P)
مجهز به لنز 6/3 میلیمتری بردی (SMC-7225B)
ضریب سیگنال به نویز48db
تغذیه 12 ولت


کد محصول : 504
مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره
1/3 CCDاینچ Double Scan سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی با 00004/0 لوکس
امكان منطقه بندي براي كنترل نور در تصوير WDR
قابلیتIntelligent Video
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR)
قابليت تقويت نور در شب تا 256 برابر
قابلیت تنظیم دوربین از اتاق کنترل توسط کابل کواکسیال
مجهز به DNR, SENSUP, ICR, D.ZOOM, WDR Motion,  

کد محصول : 505

مجهز به پردازشگر دیجیتالی سیگنال (DSP)
1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 700 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0.0001 لوکس
امكان منطقه بندي براي كنترل نور در تصويرWDR
حساس به حركت با امكان منطقه بندي Motion Detector
امكان مخفي كردن قسمتهائی ازتصوير براي اپراتور
ضریب سیگنال به نویز 50dB
مجهز بهMIRROR,  Motion, Privacy zone, WDR


کد محصول : 506

مجهز به دوربین داخلی ساخت سامسونگ کره

1/3 CCDاینچ SUPER HAD سونی
وضوح تصویر 600 خط افقی
حساسیت به حداقل نور در صحنه 0.00004 لوکس
قابلیتIntelligent Video
قابليت تعويض اتوماتيك فيلترجهت ديد در شب(ICR)
قابليت تقويت نور در شب تا 256 برابر
قابلیت تنظیم دوربین از اتاق کنترل توسط کابل کواکسیال
مجهز بهDNR, SENSUP, ICR, D.ZOOM Motion Detector,