کد محصول : 87

 دارای سنسور 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS

 رزولوشن Full HD 1080Pl

(Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1@25 fps

  با 20X زوم اپتیکال و لنز P-Iris  f=4.7-94 mm

(ICR) Day/Nigh

 WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 256 Preset points

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

 پورت حافظه (Micro SD)

8 Sequence

4 Auto Pan

8 Cruise

16 Privacy Mask

 4 Alarm Inputs & 1 Alarm Output

24 V AC & High Power POE

Optional Auto Motion Tracking

 


کد محصول : 88

دارای سنسور l1/4" Sony Ex-view CCDl

 رزولوشن l650 TVL (D1@25fps)

(iDual Stream ( H.264+H.264/H.264/Mjpeg

  با 36X زوم اپتیکال و لنز f=3.4-122.4 mm

i(ICR) Day/Nigh

  WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 i256 Preset points

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

 پورت حافظه (Micro SD)

 i24 V AC


کد محصول : 89

 دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز متغیر f=(2.7-9 mm)

همراه با 23 عدد IR LED با برد 30 متر

 (0.02 lux @ F1.4)Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 

 

کد محصول : 90

دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Single Stream ( H.264 1080p @ 12.5fps 

(Dual Stream ( H.264 720p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز متغیر f=(3-9 mm)

همراه با 23 عدد IR LED با برد 30 متر

  (0.02 lux @ F1.4)Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 


کد محصول : 91
 دارای سنسور 2M SONY Progressive CMOSl

Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1@25 fps)     

  i(0.02 lux @ F1.6) Day/Night

 WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

 لنز متحرک با 18X زوم اپتیکال

 12 V DC & POE  

 

 


کد محصول : 92

دارای سنسور i3M SONY Progressive CMOSl

 رزولوشن l2048×1536 @ 15 fpsl

 (0.02 lux @ F1.2)Day/Night

 WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 


کد محصول : 93

دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

  (0.02 lux @ F1.2)Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 


کد محصول : 94

دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Single Stream ( H.264 1080p @ 12.5fps 

 (Dual Stream ( H.264 720p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 (0.02 lux @ F1.2)Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 


کد محصول : 95

دارای سنسور 1/2.5" Progressive CMOS 5MP

 رزولوشن l2592×1944 @ 10 fpsl

 رزولوشن ll2048×1536 @ 15 fpsl

 لنز FishEye با زاویه دید 180 درجه F2.8/f=1.05 mm

  Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

 POE 

 

 


کد محصول : 96

دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Single Stream ( H.264 1080p @ 12.5fps 

 (iiDual Stream ( H.264 720p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز f=4mm

  (0.02 lux @ F1.2)Digital Day/Night

 WDR & 3DNR

 صدای یک طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 

 

 


کد محصول : 97

دارای سنسور 1/2.5" Progressive CMOS

رزولوشن (l5Mp(10 fps @ 2592×1944

 رزولوشن (l3Mp(13 fps @ 2048×1536

 (Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز f1.5 /f=4mm

  (0.02 lux @ F1.2)Digital Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای یک طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

 POE 


کد محصول : 98

دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز f1.5/  f=4mm

  (0.02 lux @ F1.2)Digital Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای یک طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

POE 


کد محصول : 99

 دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

(Single Stream (1080p @ 12.5fps 

 (Dual Stream ( H.264 720p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز متغیر f=(4 mm)

  (0.02 lux @ F1.4)Digital Day/Night

  WDR & 3DNR

 صدای یک طرفه

 پورت حافظه (Micro SD)

 POE  


کد محصول : 100

دارای سنسور 1/2.5" Progressive CMOS

 رزولوشن 5MP (10 fps @ 2592×1944)

رزولوشن 3MP (13 fps @ 2048×1536)

 (Dual Stream ( H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز متغیر f=(3.6-9 mm)

همراه با 23 عدد IR LED با برد 30 متر

  (0.02 lux @ F1.4)Day/Night

 صدای دو طرفه

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE 


کد محصول : 101

 دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

(Dual Stream (H.264 1080p @ 25fps + Mjpeg D1@25 fps

لنز متغیر f=(3-9 mm)

 همراه با 23 عدد IR LED با برد 30 متر

  (0.02 lux @ F1.4)Day/Night

صدای دو طرفه

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

 پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE


کد محصول : 102

دارای سنسور 1/2.7" Progressive CMOS

 رزولوشن 2MP (FULL HD)

 (Single Stream ( H.264 1080p @ 12.5fps 

(Dual Stream ( H.264 720p @ 25fps + Mjpeg D1 @ 25fp

 لنز متغیر f=(3-9 mm)

 همراه با 23 عدد IR LED با برد 30 متر

  (0.02 lux @ F1.4)Day/Night

 WDR & 3DNR

 صدای دو طرفه

 بدنه مقاوم و ضد آب (IP66)

پورت حافظه (Micro SD)

12 V DC & POE