کد محصول : 467

دزدگیر اماکن TOP GSM  ( تلفن کننده دوگانه سیم کارت و خط ثابت ) 

این دستگاه محصول جدید بوده و تلفن کننده آن مجهز به ورودی سیم کارت شده که قابلیتهای آن در زیر عنوان شده است .

1- امکان روشن و خاموش نمودن دستگاه با تلفن و SMS  . 

2- امکان روشن و خاموش کردن چند وسیله و نیز درب باز کن از طریق تلفن و SMS با خروجی های رله تعبیه شده در آن ( خروجی منفی با استفاده از رله متناسب با مصرف کننده مورد نظر ) 

3- تماس با کاربر و SMS در صورت قطع برق .

4- 20 حافظه تلفن کننده و 15 ثانیه  پیام قابل ضبط .

5- 6 خروجی قابل کنترل با SMS .

6- ارسال SMS متن قابل تغییر .

7- تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن .

8- دارا بودن قابلیت استراق سمع . 

9- تماس با کاربر در صورت قطع خط تلفن .

10- امکان شارژ سیم کارت و مانده موجودی با SMS و مدیریت کامل دستگاه از طریق SMS .