کد محصول : 220

ولتاژ باطری                                 9VDC

فرکانس رادیویی                     315 MHZ

فضای تحت پوشش                     20m2

دمای فعالیت                      50+  ~ 10-